1.

Công Ty Honda Việt Nam (“HVN”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này cung cấp cho bạn thông tin về việc HVN xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào khi bạn đến một nhà phân phối, truy cập website của HVN, tải về và sử dụng ứng dụng của HVN, hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác (như từ các sự kiện, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội), các bên thứ ba, vv…). Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng nêu rõ các quyền của bạn về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thông tin cụ thể hơn về quyền của bạn được nêu tại mục Lựa Chọn và Các Quyền của Bạn.

2.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin thêm cho bạn trong quá trình chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân khi chúng tôi thấy việc cung cấp thông tin một cách phù hợp và đúng lúc là hữu ích.

3.

Chúng Tôi Thu Thập Những Dữ Liệu Cá Nhân Nào

(a)

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào khi bạn đến thăm một nhà phân phối, truy cập website của HVN, tải về và sử dụng ứng dụng của HVN, hoặc liên hệ với chúng tôi và chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin cá nhân này từ các nguồn khác (như các sự kiện, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội), từ các bên thứ ba, vv…), bao gồm nhưng không giới hạn các loại dữ liệu cá nhân sau đây:

(i)

Thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân: như họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, chủ sử dụng lao động, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, địa chỉ, điện thoại, email, hộ chiếu, giấy CMND (hoặc số nhận dạng cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp) và thông tin cá nhân khác của bạn.

(ii)

Thông tin để tạo hồ sơ người dùng: như tên người dùng, mật khẩu, PIN hoặc câu hỏi bảo mật và câu trả lời.

(iii)

Thông tin về phương tiện: như Số Nhận Dạng Phương Tiện (VIN), nhãn hiệu, kiểu dáng (model), năm sản xuất, màu sắc, nhà phân phối đã bán phương tiện và ngày mua phương tiện.

(iv)

Thông tin về sản phẩm: như mã ID sản phẩm và ngày và nơi mua.

(v)

Thông tin tài chính: như số tài khoản ngân hàng, tên tài khoản, tên ngân hàng và địa chỉ thanh toán của bạn.

(vi)

Thông tin thanh toán: một số website của HVN có thể thu thập thông tin về thẻ tín dụng và thông tin thanh toán khác. Thông tin này chỉ được sử dụng để xử lý (các) giao dịch của bạn.

(vii)

Chi tiết về việc bạn kết nối với các website của HVN hoặc ứng dụng của HVN: như thông tin về hệ điều hành bạn sử dụng; loại trình duyệt bạn dùng (để truy cập các website của chúng tôi); thông tin chi tiết về thiết bị mà bạn đang sử dụng (ví dụ, số sê-ri, số nhận dạng và địa chỉ MAC của thiết bị); và vị trí địa lý tương đối của bạn khi thực hiện kết nối.

(viii)

Chi tiết về việc bạn truy cập website của HVN hoặc ứng dụng (app) của HVN: như thời gian truy cập; thời gian kết nối và quá trình sử dụng các website của HVN hoặc ứng dụng của HVN (ví dụ, các mục mà bạn bấm vào và các lệnh mà bạn đưa ra).

(ix)

Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các website của HVN hoặc ứng dụng của HVN hoặc khi bạn tương tác với HVN: như chữ ký, ảnh, video, ý kiến và vị trí của bạn.

(b)

Thông Tin Mà Chúng Tôi Thu Thập Tự Động

(i)

Thông Tin về Thiết Bị và Việc Sử Dụng. Chúng tôi nhận thông tin từ các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, vv…) mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của HVN hoặc bạn sử dụng để lưu giữ hoặc truy cập ứng dụng của HVN. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ những thiết bị này có thể bao gồm địa chỉ IP, các số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, phiên bản phần cứng, hệ điều hành và phiên bản của ứng dụng. Khi bạn sử dụng và tương tác với (các) website của HVN, chúng tôi cũng có thể ghi lại một số thông tin và lưu giữ thông tin đó trong các tệp tin nhật ký (log files). Các thông tin này có thể bao gồm các trang nguồn và trang truy cập cuối cùng, chỉ dấu về thời gian và ngày tháng, các cụm từ tìm kiếm và dữ liệu về trình tự các trang truy cập.

(ii)

Thông Tin Về Địa Điểm. Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của HVN hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của HVN. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn.

(iii)

Công Nghệ Cookie, Nhãn Chỉ Báo (Web Beacon) và Các Công Nghệ Tương Tự. Chúng tôi có thể nhận và lưu giữ một số thông tin về các cách thức thường dùng hoặc các hành vi khi duyệt website của bạn bằng cách sử dụng công nghệ cookie, nhãn chỉ báo (web beacon) và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Cookie là các tệp tin văn bản nhỏ được lưu lại trên máy tính hoặc các thiết bị kết nối hoặc truy cập Internet của bạn để giúp các website và ứng dụng nhận diện trình duyệt của bạn. Cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đã được tùy biến theo nhu cầu và có thể được sử dụng để cung cấp các quảng cáo theo sở thích cá nhân hoặc để kết nối bạn với các trang mạng xã hội. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên truy cập (biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie lâu dài (vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được truy cập mỗi lần bạn sử dụng hoặc kết nối với (các) website của HVN). Hầu hết các trình duyệt website sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt về cookie của mình; tuy nhiên một số tính năng của các website của chúng tôi có thể hoạt động không hiệu quả nếu bạn vô hiệu hóa cookie. Nhãn chỉ báo (web beacon) là các pixel đồ họa trong suốt được đặt trong các trang của website cho phép chúng tôi hoặc một bên thứ ba theo dõi hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi và cung cấp các quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân. Các thông tin khác về hoạt động theo dõi trực tuyến và quảng cáo dựa theo sở thích cá nhân, bao gồm cả các tùy chọn từ chối đã được đưa vào phần phía sau của chính sách này.

(iv)

Tiện Ích Mạng Xã Hội. Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này.

4.

Tại Sao Chúng Tôi Thu Thập, Sử Dụng và Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Này

Chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn vì các lý do nêu dưới đây:

(a)

Khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của HVN để, như được liệt kê dưới đây:

(i)

cung cấp các website của HVN hoặc các ứng dụng của HVN và các dịch vụ liên quan cho bạn;

(ii)

quản lý các tài nguyên website của HVN hoặc ứng dụng của HVN;

(iii)

cho phép chúng tôi cải tiến và tối ưu hóa các website của HVN hoặc các ứng dụng của HVN và các sản phẩm và dịch vụ của HVN;

(iv)

cho phép chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm và sở thích của bạn để các website của HVN hoặc các ứng dụng của HVN có thể được thiết kế theo nhu cầu của bạn;

(v)

đáp ứng các yêu cầu trực tuyến của bạn, ví dụ như gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, định vị nhà phân phối gần nhất của HVN, đặt lịch trải nghiệm xe cho bạn, hoặc thu xếp một dịch vụ cho bạn liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của HVN;

(vi)

thông báo cho các nhà phân phối và chi nhánh của HVN về bất kỳ dịch vụ, lịch trải nghiệm xe sắp tới hoặc lịch hẹn khác liên quan đến bạn hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của HVN của bạn;

(vii)

liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên (trực tiếp hoặc thông qua một công ty cùng tập đoàn với HVN, một nhà phân phối được ủy quyền của HVN, một đối tác hoặc nhà phân phối liên quan) qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động;

(viii)

yêu cầu bạn đưa ra ý kiến hoặc tham gia các cuộc khảo sát (có thể do chúng tôi hoặc một bên thứ ba tiến hành) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ và các nhà phân phối của chúng tôi;

(ix)

trả lời các câu hỏi và các khiếu nại từ người dùng;

(x)

và lưu trữ nội bộ;

HVN cũng có thể chuyển đổi dữ liệu cá nhân thành dữ liệu ẩn danh và sử dụng dữ liệu đó (thông thường trên cơ sở đã được tổng hợp), ví dụ để nghiên cứu và phân tích thị trường, nhằm cải tiến các website của HVN hoặc các ứng dụng của HVN, để phân tích xu hướng và đánh giá sự thành công của các chiến dịch quảng cáo. Thông tin cá nhân đã được tổng hợp sẽ không định danh bạn hay bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với các website của HVN hoặc các ứng dụng của HVN.

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng để hiểu hoạt động trực tuyến và lịch sử sở hữu của bạn để bạn có một trải nghiệm liền mạch hơn khi tương tác với HVN trên mạng cũng như ngoài mạng.

(b)

Trong trường hợp bạn đã chấp thuận:

(i)

Truy cập thông tin được lưu giữ trên thiết bị của bạn để hiểu rõ sở thích của bạn và cải tiến trải nghiệm khách hàng của bạn, ví dụ, bằng cách cung cấp cho bạn nội dung đã được tùy chỉnh và các đề nghị phù hợp với sở thích cá nhân của bạn.

(ii)

Cung cấp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin quảng cáo/tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và các thông tin khác, hoặc các đề nghị, đề xuất, chào hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Honda mà có thể bạn quan tâm qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn, e-mail, mạng xã hội (ví dụ như Facebook v/v), diễn đàn trực tuyến, blog, thông báo tự động và phương thức hoặc nền tảng khác (ví dụ như phương thức điện tử, phương thức online v/v).

(iii)

Trường hợp bạn đã chấp thuận nhận quảng cáo/tiếp thị, bạn sẽ luôn có cơ hội rút lại chấp thuận của mình và hủy đăng ký nhận các bản tin của chúng tôi.

(c)

Khi cần thiết để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà HVN có với bạn (ví dụ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán trực tuyến và cung cấp sản phẩm và dịch vụ).

(d)

Khi cần thiết nhằm tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý. :

(e)

Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp và các quyền hợp pháp của HVN. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng thông tin cho các lý do liên quan đến việc tuân thủ, các quy định của pháp luật, kiểm toán và các khiếu kiện (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin này liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc kiện tụng) và các yêu cầu về đạo đức và báo cáo về tuân thủ khác.

Trong trường hợp không trái với pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác mà chúng tôi mong muốn hoặc thấy là cần thiết hoặc phù hợp.

5.

Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào

(a)

Cung cấp thông tin giữa các Công Ty trong Tập Đoàn Honda

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với các thành viên của tập đoàn Honda. Cho mục đích này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý tại, hoặc truy cập từ một quốc gia ngoài Việt Nam (ví dụ như Nhật Bản).

(b)

Cung cấp thông tin cho các nhà phân phối của HVN và bên sửa chữa được ủy quyền

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà phân phối của HVN và các bên sửa chữa được ủy quyền tại Việt Nam. Ví dụ, trường hợp bạn đưa ra một yêu cầu trực tuyến về đặt lich trải nghiệm xe hoặc dịch vụ liên quan đến sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà phân phối HVN tại địa phương liên hệ với bạn để thu xếp đặt lịch trải nghiệm xe hoặc cung cấp dịch vụ vào thời điểm phù hợp.

(c)

Cung cấp thông tin cho các công ty cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các công ty cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cho các công ty trong tập đoàn Honda.

(d)

Cung cấp thông tin cho các tổ chức khác hoặc các bên khác

Cung cấp thông tin cho các bên thứ ba nếu chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi thấy điều này là cần thiết để chúng tôi bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của HVN, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

Cung cấp thông tin cho (những) người sử dụng và (những) chủ sở hữu khác (cho dù vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai) của phương tiện mang nhãn hiệu Honda của bạn (bao gồm cả ô tô và xe máy) các thông tin về việc bảo hành, lịch sử bảo dưỡng và các thông tin khác (nếu có) liên quan đến phương tiện mang nhãn hiệu Honda đó nếu chúng tôi thấy điều này là cần thiết để tạo điều kiện cho việc sử dụng phương tiện mang nhãn hiệu Honda và/hoặc các ứng dụng (app) của Honda.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ và/hoặc người thực thi pháp luật nếu pháp luật có yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi phù hợp với pháp luật hiện hành.

Cung cấp thông tin cho các bên mua tiềm năng hoặc thực tế trong trường hợp HVN, hoặc bất kỳ bộ phận nào của tập đoàn Honda, bán bất kỳ mảng hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể giữ lại một bản sao của thông tin này.

Cung cấp thông tin cho (các) bên liên quan trong trường hợp phá sản, sáp nhập, mua lại, hoặc tái cơ cấu liên quan đến HVN, và dữ liệu cá nhân/thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó. Chúng tôi cũng có thể giữ lại một bản sao của thông tin này.

(e)

Cung cấp thông tin cho các mục đích khác

Trong trường hợp không trái với pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích như được quy định tại Mục 4 nêu trên.

6.

Lựa Chọn và Các Quyền của Bạn

(a)

Các quyền chung của bạn

Bạn có quyền tự mình thực hiện bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu HVN theo thông tin liên hệ tại Mục 10 dưới đây để hiệu chỉnh hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn. Những quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về một người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy bỏ thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có các lợi ích hợp pháp để giữ lại.

(b)

Các quyền và lựa chọn của bạn về việc quảng cáo/tiếp thị

(i)

HVN sẽ cung cấp cho bạn cơ hội lựa chọn đồng ý tham gia (opt-in) (chấp thuận) để sử dụng các thông tin liên lạc của bạn cho mục đích quảng cáo/tiếp thị khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc của mình.

(ii)

Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin quảng cáo/tiếp thị, hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để lập hồ sơ liên quan đến việc quảng cáo/tiếp thị, hoặc gửi các thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo/tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách:

Trả lời một e-mail quảng cáo/tiếp thị bằng cách bấm phím ‘hủy đăng ký’;

Bằng việc thay đổi các cài đặt về quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng);

Bằng cách liên hệ với chúng tôi;

Bằng cách tuân theo các chỉ thị từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong các thư từ liên lạc liên quan của chúng tôi.

7.

Lưu Giữ và Bảo Vệ Dữ Liệu, Thời Gian Lưu Giữ

8.

Lưu Giữ và Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ hợp lý về kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, xin bạn lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, không website, việc truyền đưa thông tin trên Internet, hệ thống máy tính, hoặc kết nối không dây hoặc biện pháp bảo vệ nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể bảo đảm về việc thông tin của bạn là an toàn.

Một số biện pháp bảo vệ chính của chúng tôi là: (a) chúng tôi hạn chế việc truy cập dữ liệu của bạn dựa trên cơ sở “cần phải biết” và chỉ cho mục đích đã được báo trước; (b) chúng tôi giám sát việc truy cập hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân; (c) chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ đối với các hệ thống thông tin của chúng tôi, như tường lửa, xác minh người dùng, mã hóa dữ liệu, và phân chia vai trò, hệ thống & dữ liệu.

Nếu bạn có mật khẩu cá nhân cho phép bạn truy cập một số phần thuộc các website của chúng tôi hoặc bất kỳ cổng truy cập, ứng dụng (app) hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi điều hành/quản lý, bạn đừng quên trách nhiệm của bạn về việc bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ người nào khác.

(a)

Thời Gian Lưu Trữ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của bạn, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện các mục đích được quy định tại chính sách này, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Khi kết thúc thời hạn lưu giữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

9.

Các đường dẫn tới các website hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Website hoặc ứng dụng của chúng tôi, vào từng thời điểm, có thể có các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty cùng tập đoàn. HVN không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website hoặc ứng dụng của HVN. Khi truy cập một website của bên thứ ba hoặc tải ứng dụng của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện pháp lý áp dụng đối với website hoặc ứng dụng đó.

10.

Cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể được cập nhật định kỳ. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng ở phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và khuyến khích bạn kiểm tra các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này được công bố trên website của HVN. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ động thông báo cho bạn về các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu.

11.

Cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này, đề nghị bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến 1800 8001 (Hotline) hoặc theo địa chỉ dưới đây:

Rate this page